Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

1. Anvendelsesområde

For alle ordrer via vores onlinebutik gælder følgende vilkår og betingelser. Vores onlinebutik henvender sig udelukkende til forbrugere.

Forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, som overvejende hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

En

erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som handler ved indgåelse af en retshandel som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed

.


2. Kontraherende parter, indgåelse af kontrakten, korrektionsmuligheder

Købsaftalen indgås med AZERM GmbH.

Ved at placere produkterne i webshoppen giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt om disse varer. Du kan i første omgang lægge vores produkter uforpligtende i indkøbskurven og til enhver tid korrigere dine indtastninger, inden du sender din bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der stilles til rådighed og forklares til dette formål i bestillingsprocessen. Kontrakten er indgået, når du accepterer tilbuddet om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart efter afsendelse af ordren modtager du endnu en bekræftelse pr. e-mail

.


3. Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst

De(t) sprog, der er til rådighed for indgåelse af kontrakten: Tysk, engelsk

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores vilkår og betingelser i tekstform. Du kan se kontraktteksten i vores kundelogin


4. Leveringsbetingelser

Ud over de angivne produktpriser kan der stadig være forsendelsesomkostninger. For nærmere bestemmelser om eventuelle forsendelsesomkostninger henvises til tilbuddene og FAQ

.

Vi leverer kun via postordre. En selvafhentning af varerne er desværre ikke mulig

.


5. betaling

I vores butik er følgende betalingsmetoder generelt tilgængelige for dig

:

Kreditkort
Ved afgivelse af ordren oplyser du dine kreditkortoplysninger. Når du har legitimeret dig som legitim kortholder, gennemføres betalingstransaktionen automatisk, og dit kort debiteres.

Klarna PayNow-kreditkort
Når du afgiver ordren, angiver du dine kreditkortoplysninger. Når du er blevet legitimeret som legitim kortholder, vil betalingstransaktionen blive gennemført automatisk, og dit kort vil blive debiteret, umiddelbart efter at varerne er afsendt.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen bliver du omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har indsendt ordren i butikken, anmoder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Du modtager yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

PayPal Plus
I forbindelse med betalingstjenesten PayPal Plus tilbyder vi forskellige betalingsmetoder som PayPal-tjenester. Du vil blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. Der kan du indtaste dine betalingsoplysninger, bekræfte PayPal's brug af dine data og betalingsinstruktionen til PayPal.

Hvis du har valgt betalingsmetoden PayPal

, skal du for at kunne betale fakturabeløbet være registreret der eller først registrere dig og legitimere dig med dine adgangsdata. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart efter bekræftelse af betalingsinstruktionen. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingen proces.

Sofort by klarna
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til hjemmesiden for online-udbyderen Sofort GmbH. For at kunne betale fakturabeløbet via Sofort skal du have en bankkonto, der er aktiveret til netbank, legitimere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen over for os. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med ordreprocessen. Betalingstransaktionen vil straks herefter blive gennemført af Sofort og din konto debiteret.

Apple Pay
For at kunne betale fakturabeløbet via Apple Pay skal du bruge browseren "Safari", være registreret hos tjenesteudbyderen Apple, have aktiveret Apple Pay-funktionen, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart efter afgivelsen af ordren. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen.

Stripe & Shopify til kreditkort

Ved at afgive ordren oplyser du dine kreditkortoplysninger. Når du er legitimeret som legitim kortholder, vil betalingstransaktionen blive gennemført automatisk, umiddelbart efter at varerne er afsendt, og dit kort vil blive debiteret.

Twint i Schweiz

I bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til hjemmesiden for online-udbyderen Wallee og Twint. For at kunne betale fakturabeløbet via Twint skal du være registreret der eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har afgivet ordren i butikken, anmoder vi Twint om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen vil blive gennemført automatisk af Twint umiddelbart derefter. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen.


6. Garantier og garantier

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder den lovbestemte lov om ansvar for defektansvar.
For brugte varer gælder følgende: Hvis manglen opstår efter udløbet af et år fra varens levering, er reklamationsretten for mangler udelukket. Mangler, der opstår inden for et år fra varens levering, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra varens levering.
Ovenstående begrænsninger og forkortelse af fristen gælder ikke for krav baseret på skader forårsaget af os, vores lovlige repræsentanter eller agenter
- i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred -
i

tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og svig
- i tilfælde af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og på hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt kan basere sig (kardinalforpligtelser)
- inden for rammerne af et garantitilsagn, hvis det er aftalt, eller
- i det omfang produktansvarslovens anvendelsesområde er åbnet.
Oplysninger om eventuelle supplerende garantier og deres nøjagtige betingelser findes i hvert enkelt tilfælde sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.Kundeservice: Mail


7. Ansvar

For krav baseret på skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller agenter, er vi altid uden begrænsning ansvarlige
- for skade på liv, legeme eller helbred
- for forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse
- for garantitilsagn, hvis det er aftalt, eller
- hvis anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbnet.
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole, (kardinalforpligtelser) ved almindelig uagtsomhed fra vores side, vores lovlige repræsentanter eller agenter,
Ansvaret er begrænset til størrelsen af den skade, der kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis opståen typisk må forventes.
I modsat fald er erstatningskrav udelukket.


8. Løsning af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

T&C oprettet med rechtstexter.de.